Přednášející

Pavel Hoffmann

Pavel Hoffmann

Odborný garant fóra

LinkedIn CFO
Dr. Max Pharmacy Chain

Pavel Hoffmann je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Celých 17 let působil v oblasti poradenství (PwC, Deloitte). V současné době je již čtvrtým rokem na pozici finančního ředitele lékárenského řetězce Dr. Max.

Pavel Sobíšek

Pavel Sobíšek

Cesta české ekonomiky z vrcholu: hladké přistání nebo turbulence?

LinkedIn Chief Economist
UniCredit Bank

Působí jako hlavní ekonom UniCredit Bank pro Česko a Slovensko. Zabývá se makroekonomickými výhledy a souvislostmi mezi vývojem ekonomiky a finančních trhů. V oblasti kapitálového trhu je činný od roku 1991. Je rovněž členem vědeckého grémia České bankovní asociace a předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy, zřízeného podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Elena Kohútiková

Elena Kohútiková

Praktické dopady a mýty kolem zavádění eura a máme ho vůbec chtít?

LinkedIn Místopředsedkyně dozorčí rady
VÚB banka

Profesionální kariéru začala v roce 1977 v SZM Dubnica nad Váhom. Od roku 1982 pracovala v Ekonomickém ústavu SAV a od roku 1990 ve Státní bance česko-slovenské, později v Národní bance Slovenska, kde strávila 16 let. Podílela se na utváření měnové politiky SR a zavedení slovenské koruny a patřila mezi hlavní osobnosti zabezpečující zavedení eura na Slovensku. Od roku 2006 začala působit ve VÚB. O tři roky později, kdy se začalo na Slovensku platit eurem, byla ve VÚB již na pozici členky představenstva a zástupkyně generálního ředitele.

Elena Kohútiková byla v období 1994 až 2006 členkou Bankovní rady NBS, přičemž posledních 6 let působila jako viceguvernérka Národní banky Slovenska.

Je nositelkou mnohých významných ocenění (např. 6x cena časopisu Forbes Top žena ve slovenském byznyse, 1. místo v žebříčku HN TOP 10 žen slovenského byznysu). V lednu 2014  jí prezident SR udělil vysoké státní vyznamenání – Řád Ľudovíta Štúra II. třídy za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti bankovnictví a hospodářství Slovenské republiky.

 

Marian Kováč

Marian Kováč

Jak (ne)racionální jsou naše rozhodnutí?

LinkedIn Partner pro Corporate Finance
Deloitte Česká republika

Marian Kováč je partnerem pro Corporate Finance a restrukturalizace v pražské kanceláři Deloitte. Spolu se svým týmem se podílí na prodejích nebo naopak vyhledávání a akvizici vhodných cílů pro široké spektrum klientů od průmyslových konglomerací až po individuální investory; přípravě a realizaci komplexních řešení pro klienty v přechodných finančních obtížích a optimalizaci dluhového financování klientů. Ke své práci využívá také zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako šéf restrukturalizace ve workoutu Komerční banky, v oblasti projektového financování v Citibank a může se také pochlubit podílem na přípravě prvního ratingu Slovenské republiky a první emisi dluhopisů Slovenské republiky na mezinárodních finančních trzích.

Marek Romancov

Marek Romancov

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině

LinkedIn Partner daňového a právního oddělení
Deloitte Advisory s.r.o.

Od roku 1997 se intenzivně věnuje problematice transferových cen, přičemž v rámci své praxe participoval na realizaci mnoha projektů v České republice a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti daňového poradenství určeného nadnárodním společnostem, do kterého spadá daňové strukturování, repatriace příjmů a daňové optimalizační struktury.

Ve své současné pozici je zodpovědný za oblast poskytování služeb v oblasti transferových cen a daně z příjmů právnických osob.

 

Jaroslav Beneš

Jaroslav Beneš

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině

LinkedIn Ředitel daňového a právního oddělení
Deloitte Advisory s.r.o.

Jaroslav Beneš pracuje na pozici ředitele v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika od roku 2014. Specializuje se na oblast technologií a inovací ve finančním řízení. Stojí za zrodem nástrojů taxCube - nástroj na zpracování DPH agendy, Maják - nástroj na průběžnou kontrolu obchodních partnerů sloužící k prevenci nevědomého zapojení do podvodu na DPH, PeoplePort - nástroj pro snadnou komunikaci mezi HR a zaměstnancem a Tax Navigator - nástroj na zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Předtím působil ve společnost O2 Czech Republic a.s., kde vybudoval nový obchodní segment virtuálních operátorů (MVNOs). Rovněž stál u zrodu prvního mobilního virtuálního operátora BLESKmobil v České republice.

Michal Hanych

Michal Hanych

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině

LinkedIn Zakladatel, advokát, daňový poradce
SimpleTax

Michal Hanych je zároveň advokát i daňový poradce. Věnuje se především zdanění digitálních služeb a daňovým sporům. Aktuálně se zabývá zdaněním kryptoměn, a to především z pohledu DPH. Mimo jiné publikoval knihu Spory s finančákem, která je určena především účetním pro řešení otázek každodenního boje se správcem daně.

Jitka Kulhánková

Jitka Kulhánková

Moderní energetika v továrně budoucnosti s podporou IIOT (Industry Internet of Things) technologií

LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts

Jitka Kulhánková se stala partnerkou Expense Reduction Analysts v únoru 2014. Její doménou je business development a projekty z oblasti finančních, zejména bankovních služeb.

Převážnou část profesního života strávila ve světě korporátního bankovnictví. Pracovala v zahraničních bankovních domech jako Calyon, ING Bank, LBBW či Citibank.

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Je držitelkou titulu MBA ze španělské ESMA Barcelona.

Tomáš Kopecký

Tomáš Kopecký

Moderní energetika v továrně budoucnosti s podporou IIOT (Industry Internet of Things) technologií

LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts

Tomáš Kopecký je partnerem Expense Reduction Analysts od července 2016. Jde o zkušeného odborníka se znalostí evropského trhu s energiemi. V segmentu energií podniká od roku 2008. Tomáš je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT, oboru Ekonomika a energetika. Je také majitelem a autorem několika technologických patentů a užitných vzorů týkajících se energetických úspor.

Je velkým sportovním nadšencem, věnuje se například lyžování, snowboardu, cyklistice nebo golfu. Jako držitel průkazu soukromého pilota rád létá, baví ho i řízení motorky či hra na akustickou kytaru.

Lukáš Janda

Lukáš Janda

Je budoucnost v kryptoměnách?

LinkedIn CEO, Software consultant
Improvisio Software s.r.o.

Lukáš Janda je spoluzakladatelem softwarové společnosti Improvisio Software s.r.o., která se v současné době věnuje oblasti vývoje inteligentních řešení pro Automotive industry pro podporu prodeje a následný servis s využitím nejmodernějších technologických nástrojů.

Celý svůj profesní život věnuje technologickým inovacím a implementuje je do běžné praxe.

Kryptoměny vnímá více jako filosofii, která má šanci ukázat svůj potenciál.

Zuzana Tvarůžková

Zuzana Tvarůžková

Moderace

Moderátorka a redaktorka
Česká televize

Registrovat