Přednášející

Pavel Hoffmann

Pavel Hoffmann

Odborný garant fóra

LinkedIn CFO
Dr. Max Pharmacy Chain

Pavel Sobíšek

Pavel Sobíšek

Cesta české ekonomiky z vrcholu: hladké přistání nebo turbulence?

LinkedIn Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy
UniCredit Bank

Působí jako hlavní ekonom UniCredit Bank pro Česko a Slovensko. Zabývá se makroekonomickými výhledy a souvislostmi mezi vývojem ekonomiky a finančních trhů. V oblasti kapitálového trhu je činný od roku 1991. Je rovněž členem věděckého grémia České bankovní asociace a předsedou Výbory pro rozpočtové prognózy, zřízeného prodle zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Vladimír Hejduk

Vladimír Hejduk

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v oblasti daňové a trestně-právní roviny

LinkedIn Partner
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Vladimír Hejduk je specialistou v oblasti daňového a korporátního práva a v oblasti účetnictví. Poskytuje komplexní právní, daňové a účetní poradenství obchodním korporacím, státním podnikům a subjektům z neziskové sféry. Je vyhledávaným a doporučeným specialistou v oblasti diskrétního daňového poradenství fyzickým osobám.

Mezi další oblasti práva, kterým se Vladimír aktivně věnuje, lze zařadit právní, daňové a účetní aspekty vývoje, poskytování a používání software a jiného nehmotného majetku.

Je rovněž aktivní v oblasti publikace a v oblasti přípravy legislativy pro oblast účetnictví a daní.

Marek Romancov

Marek Romancov

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v oblasti daňové a trestně-právní roviny

LinkedIn Partner daňového a právního oddělení
Deloitte Advisory s.r.o.

Od roku 1997 se intenzivně věnuje problematice transferových cen, přičemž v rámci své praxe participoval na realizaci mnoha projektů v České republice a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti daňového poradenství určeného nadnárodním společnostem, do kterého spadá daňové strukturování, repatriace příjmů a daňové optimalizační struktury.

Ve své současné pozici je zodpovědný za oblast poskytování služeb v oblasti transferových cen a daně z příjmů právnických osob.

 

Jitka Kulhánková

Jitka Kulhánková

Jak posuzovat investice do IT z pohledu financí

LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts

Jitka Kulhánková se stala partnerkou Expense Reduction Analysts v únoru 2014. Její doménou je business development a projekty z oblasti finančních, zejména bankovních služeb.

Převážnou část profesního života strávila ve světě korporátního bankovnictví. Pracovala v zahraničních bankovních domech jako Calyon, ING Bank, LBBW či Citibank.

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Je držitelkou titulu MBA ze španělské ESMA Barcelona.

Vladimír Šlachta

Vladimír Šlachta

Jak posuzovat investice do IT z pohledu financí

LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts

Vladimír Šlachta je partnerem Expense Reduction Analysts od dubna 2016. Jako poradce se specializuje na oblast informačních technologií.

Je odborníkem nejenom v oboru IT, ale také zkušeným obchodním manažerem. Naposledy pracoval jako ředitel programu transformace v Provident Financial.

Předtím působil ve vietnamské pobočce skupiny PPF. V minulosti mimo jiné řídil prodej aplikací pro střední a východní Evropu ve společnosti Oracle, byl výkonným ředitelem Českého Telecomu pro segment malých a středních firem či obchodním ředitelem ve společnosti Dell Computer.

Má za sebou téměř deset let zkušeností z vlastního podnikání ve velkoobchodu s potřebami pro automobily a elektronikou či jako obchodník s termínovanými kontrakty.

Marian Kováč

Marian Kováč

Jak (ne)racionální jsou naše rozhodnutí?

LinkedIn Partner pro Corporate Finance
Delloite Česká republika

 

Marian Kováč je partnerem pro Corporate Finance a restrukturalizace v pražské kanceláři Deloitte. Spolu se svým týmem se podílí na prodejích nebo naopak vyhledávání a akvizici vhodných cílů pro široké spektrum klientů od průmyslových konglomerací až po individuální investory; přípravě a realizaci komplexních řešení pro klienty v přechodných finančních obtížích a optimalizaci dluhového financování klientů. Ke své práci využívá také zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako šéf restrukturalizace ve workoutu Komerční banky, v oblasti projektového financování v Citibank a může se také pochlubit podílem na přípravě prvního ratingu Slovenské republiky a první emisi dluhopisů Slovenské republiky na mezinárodních finančních trzích.

Elena Kohútiková

Elena Kohútiková

Praktické dopady a mýty kolem zavádění eura a máme ho vůbec chtít?

LinkedIn Místopředsedkyně dozorčí rady
Všeobecná úverová banka

Profesionální kariéru začala v roce 1977 v SZM Dubnica nad Váhom. Od roku 1982 pracovala v Ekonomickém ústavu SAV a od roku 1990 ve Státní bance česko – slovenské, později v Národní bance Slovenska, kde strávila 16 let. Podílela se na utváření měnové politiky SR a zavedení slovenské koruny a patřila mezi hlavní osobnosti zabezpečující zavedení eura na Slovensku. Od roku 2006 začala působit  ve VÚB. O tři roky později, kdy se začalo na Slovensku platit eurem, byla ve VÚB již na pozici členky představenstva a zástupkyně generálního ředitele.

Elena Kohútiková byla v období 1994 až 2006 členkou Bankovní rady NBS, přičemž posledních 6 let působila jako viceguvernérka Národní banky Slovenska.

Je nositelkou mnohých významných ocenění (např. 6x cena časopisu Forbes Top žena ve slovenském byznyse, 1. místo v žebříčku HN TOP 10 žen slovenského byznysu). V lednu 2014  ji prezident SR udělil vysoké státní vyznemanání - Řád Ľudovíta Štúra II. třídy za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti bankovnictví a hospodářství Slovenské republiky.

 

Lukáš Janda

Lukáš Janda

Je budoucnost v kryptoměnách?

LinkedIn Jednatel, CEO
Improvisio Software s.r.o.

Registrovat