Přednášející

Milan Smutný

Milan Smutný

ODBORNÝ GARANT AKCE

LinkedIn Ekonomický ředitel
Seznam.cz

Oblast podnikových financí je provázána s jeho akademickým i profesním životem. Teoretické zkušenosti získané při studiu na Mendelově univerzitě v Brně dále rozšířil a prakticky aplikoval v rámci M.B.A. programu na RSM Erasmus Universiteit/Rotterdam School of Management. Profesní kariéru započal ve výrobních koncernech Kappa Packaging a farmaceutickém koncernu PLIVA, kde se z pozice ekonoma vypracoval až na pozici COO odpovědného za oddělení financí, IT a facility management. Za jeho působení se koncern rozšířil o novou oblast distribuce léčiv a tato organizační složka úspěšně zavedla podnikový informační systém SAP. Oblast technologií ostatně Milana provází i v jeho stávající roli ekonomického ředitele české internetové jedničky, společnosti Seznam.cz. Implementace informačního systému Helios Green, dokončení několika fúzí a akvizic či převzetí zodpovědnosti za činnost právního oddělení Seznam.cz je několik ukázek úspěšně zvládnutých projektů z poslední doby.

Vladimír Tomšík

Vladimír Tomšík

Panelová diskuse : Odpovědné řízení financí v dobách ekonomické nejistoty

Viceguvernér
Česká národní banka

Vladimír Tomšík vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenován profesorem pro obor finance. Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako hlavní ekonom finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a v letech 2004 - 2006 byl současně vedoucím Ústavu ekonomie na NEWTON College.

Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku. Od  prosince 2006 byl Vladimír Tomšík jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem. S účinností od 1. prosince 2012 byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé šestileté funkční období. V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami (Basel Consultative Group of the Basel Committee on Banking Supervision).

Martin Novák

Martin Novák

Panelová diskuse : Odpovědné řízení financí v dobách ekonomické nejistoty

LinkedIn Člen představenstva a ředitel divize finance
ČEZ, a.s.

Ing. Martin Novák vystudoval VŠE v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Taktéž absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Svou kariéru začal jako daňový poradce v Price Waterhouse v roce 1994. Odtud přešel do České rafinérské, kde pracoval v letech 1996 - 2001. Následujících 5 let působil ve společnostech Conoco v Houstonu, ConocoPhillips v Londýně a ConocoPhillips v Praze. Ve Skupině ČEZ působí od roku 2006. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance Skupiny ČEZ, od května 2008 je členem představenstva a od října 2011 i místopředsedou představenstva ČEZ, a. s. Během jeho působení se podařilo snížit náklady v divizi finance díky zásadní restrukturalizaci a tvorbě centra sdílených služeb a zrychlit reportování výsledků pro externí trh. Stál taktéž za programem úspor na celoskupinové úrovni v posledních dvou letech a aktivně se podílí na tvorbě strategie Skupiny ČEZ. I díky jeho přispění Skupina ČEZ zvládá složité podmínky, které panují na energetickém trhu, nejlépe ze všech konkurentů v regionu.  Od ledna 2016 je zástupcem generálního ředitele ČEZ pro celý provoz. V rámci jedenáctého ročníku ankety Finanční ředitel roku, který proběhl v dubnu roku 2016, obdržel cenu finanční ředitel desetiletí.

Martin Pacovský

Martin Pacovský

Transakce v inovačním a startupovém prostředí

člen představenstva
INV/E/N CAPITAL – ČEZ Nová energetika a.s.

Martin Pacovský vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a má titul MBA z Rochester Institute of Technology. Ve skupině ČEZ pracuje od roku 2005, kdy nastoupil jako CFO nové akvizice v Rumunsku. Po úspěšné transformaci Rumunských společností se stal COO skupiny v Rumunsku a od roku 2010 působil na centrále v Praze jako ředitel útvaru zahraničních majetkových účastí. V současné době je Martin Pacovský členem představenstva společnosti INV/E/N CAPITAL – ČEZ Nová energetika a ředitelem útvaru Rozvoj obnovitelných zdrojů. Do roku 2020 by INV/E/EN Capital měl proinvestovat přibližně pět miliard korun a do téhož roku také plánuje přispět do výkonnosti Skupiny ČEZ dohromady jednou miliardou korun. 

Petr Koblic

Petr Koblic

Panelová diskuze: Odpovědné řízení financí v dobách ekonomické nejistoty

předseda představenstva a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Petr Koblic je absolventem VŠE v Praze. Po ukončení studia pracoval v Živnostenské bance, dále v Patri Finance. V červnu 1998 nastoupil do společnosti CA IB Securities, kde byl později jmenován členem jejího představenstva a od ledna 2002 byl jejím předsedou. Po převodu aktivit CAIB do HVB v roce 2003, pracoval jako ředitel odboru Privátního bankovnictví, cenných papírů a Asset management v HVB Bank. Je držitelem makléřské licence v ČR, získal makléřské oprávnění Seria 7 v USA. V srpnu 2004 byl zvolen novým předsedou burzovní komory a generálním ředitelem Burzy cenných papírů Praha. V únoru 2007 byl jmenován předsedou burzovní komory nově založené společnosti Power Exchange Central Europe (dříve Energetická burza). Dne 18. 1. 2012 byl zvolen do dvoučlenného představenstva holdingu CEE Stock Exchange Group AG (CEESEG AG), který je tvořen burzami v Praze a Vídni.

Jiří Ponrt

Jiří Ponrt

CFO a doba informační

LinkedIn Finanční ředitel
Alza.cz a.s.

Jiří Ponrt vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a ACCA. Zkušenosti z financí sbíral především ve skupině Danone/Nutricia v ČR i zahraničí, na lokální i nadnárodní úrovni. Několik let působil i mimo finance, a to v obchodu a trade marketingu, včetně role obchodního ředitele. Od roku 2014 působí jako finanční ředitel ve společnosti Alza.cz a.s., kde poslední rok vedle této role dočasně zastřešuje i roli komerčního ředitele.

Jiří je praktik a univerzál, má rád když se věci hýbou kupředu a zastává názor, že i pro finance je tím nejdůležitějším patnerem zákazník. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině a rekreačně sportu. 

Pavel Doležal

Pavel Doležal

Big data - příležitost pro příští vítěze na konkurenčním trhu

LinkedIn partner
Keboola.com

Pavel Doležal má zkušenosti z mnoha internetových projektů. Stál například u zrodu portálu Atlas a vybudoval jednu z největších internetových agentur Ataxo, která si s více než 15 tisíci klienty vybudovala vůdčí pozici v oblasti on-line marketingu ve střední a východní Evropě.

V současnosti aktivně vyhledává investiční příležitosti a investuje do technologických společností v EU, Brazílii nebo USA. V roce 2014 se stal partnerem ve společnosti Keboola.com, kde zastřešuje business development a aktivity spojené s expanzí na zahraniční trhy s důrazem na UK a Singapur. Keboola s pomocí cloudových technologií vytváří prostředí, ve kterém mohou analytici, agentury nebo tvůrci oborově zaměřeného softwaru snadno stavět vlastní datové projekty.

Martin Vogl

Martin Vogl

CEO a CFO jako tandem

LinkedIn CEO
AXA CZ/SK

Generálním ředitelem skupiny Axa v Česku a na Slovensku je od července 2011.Do Česka přišel z Kolína nad Rýnem, kde tři a půl roku vedl německou pobočku Axa Bank. V Axe pracuje od roku 2001, mimo jiné vedl i sekci privátního bankovnictví Axa Private Wealth Management. Ekonomiku zaměřenou na banky a finanční služby studoval na Berufsakademie Heidenheim a v MBA programu Temple University Philadelphia. V Praze žije s manželkou a dvěma dětmi.

Sébastien Guidoni

Sébastien Guidoni

CEO a CFO jako tandem

LinkedIn CFO
AXA CZ/SK

V AXA Group působí od roku 2008, začínal ve Francii. Zastával různé manažerské a finanční pozice v Allianz, nezávislém hedgeovém fondu a AXA, ve Francii
a východní Evropě.

Zdeněk Mikuláš

Zdeněk Mikuláš

Aktuální trendy v M&A - daně, oceňování, právní otázky

LinkedIn advokát
SAMAK právo & daně

Zdeněk Mikuláš je advokát a zakládající partner skupiny SAMAK právo & daně se specializací na fúze a akvizice, akviziční financování, manažerské opční programy, korporátní restrukturalizace, správu a restrukturalizaci osobního a rodinného majetku, a to především v segmentu malých a středních společností.

Zdeněk též dlouhodobě poskytuje všeobecné právní poradenství tuzemským i zahraničním klientům především v oblasti práva obchodních společností, závazkového práva, v oblasti regulace subjektů pojistného a úvěrového trhu a v oblasti leasingového, úvěrového a pojistného práva.

Igor Mesenský

Igor Mesenský

Aktuální trendy v M&A, daních a oceňování firem při transakcích

LinkedIn Partner
TPA Horwath

Igor Mesenský je partner zodpovědný za oblast Mergers & Acquisitions v TPA Horwath Česká republika. Nákupům a prodejům společností se věnuje již řadu let a je uznávaným odborníkem v tomto oboru poradenství. Je aktivním členem skupiny Global Corporate Advisors, která sdružuje odborníky z oblasti M&A v rámci řetězce Crowe Horwath.

Jiří Hlaváč

Jiří Hlaváč

Aktuální trendy v M&A, daních a oceňování firem při transakcích

LinkedIn Partner
TPA Horwath

Jiří Hlaváč je auditor, daňový poradce a soudem jmenovaný znalec v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, daně a daňová problematika, tvorba cen mezi spojenými osobami (transferové ceny) a ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků. Ve skupině TPA Horwath působí od roku 1997, a od roku 2002 zastává pozici partnera. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti oceňování, strukturování transakcí, due diligence, projektů fúzí a restrukturalizací. Je členem Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců České republiky, zkušebním komisařem jmenovaným ministrem spravedlnosti pro zkoušky insolvenčních správců a členem Poradního sboru ministra spravedlnosti pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady. Externě přednáší na Katedře financí a oceňování podniku VŠE v Praze. Spolupracuje rovněž jako lektor s několika vzdělávacími agenturami a publikuje v odborných časopisech. Je autorem publikace Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem vydané v roce 2010 nakladatelstvím Oeconomica. V souteži Daňař & daňová firma roku byl oceněn jako Daňová hvězda roku 2015 a 2014 v kategirii fúze a akvizice a v rámci Daňové kanceláře snů roku 2012.

Vladislav Štefaňák

Vladislav Štefaňák

Doba digitální a doba (ne)bezpečná

LinkedIn Vedoucí divize plánování
Mibcon a. s.

Vlado má za sebou velké projekty v oblastech bank, pojišťoven, utilit, výroby i služeb. Ve velkých korporacích vedl projekty v oblasti plánování, forecastingu, finančního řízení, včetně účetní konsolidace, controllingu, reportingu pro regulaci, risk managementu. Má hluboké znalosti oblasti prevence a vyšetřování podvodů s použitím metod datové integrace a rizikového skóringu. Je zkušeným lektorem seminářů pro zákazníky a na univerzitách přednáší téma Business inteligence a implementace metodik BSC a KPI. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty informatiky a statistiky, se zaměřením na Business inteligence a finanční řízení podniku.

Robert Němec

Robert Němec

CFO a doba informační

LinkedIn CEO
RobertNemec.com

Digitální agenturu RobertNemec.com vede 15 let. Jeho silnou stránkou jsou vize, inovace a kreativní přístupy. Inspiraci pro byznys čerpal i v prostředí Silicon Valley. Studoval na Yale a Stanfordu. Na Masarykové univerzitě v Brně vyučoval Webovou analytiku. Často přednáší na konferencích a komentuje oblast marketingu a byznysu v českých a slovenských médiích.

Václav Moravec

Václav Moravec

Média v tekutých časech

Moderátor, přednášející
Česká televize

Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde získal titul doktor filozofie. Nyní tam působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jako odborný asistent. Je také dlouholetým členem pedagogické komory Akademického senátu FSV. 
Od roku 1992 působí jako redaktor a moderátor, prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996–1999 externě spolupracoval s televizí Galaxie. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední den pořad Interview BBC. 
V roce 2004 začal moderovat diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Moderování v televizi se rozhodl ukončit v květnu 2005, k moderování pořadu se však 7. srpna 2005 opět vrátil. V současnosti také moderuje každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls.
Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky za rok 2007, 2008, 2009 a 2011.

Registrovat