O minulém ročníku řekli

Ocenil jsem odbornost a nadhled některých prezentujících, různorodost příspěvků, uvolněná a otevřená atmosféra

Potěšila mě možnost čerpat poznatky i z jiných firem a oborů, dozvědět se aktuální názory na vývoj ekonomiky.

Kvalitní obsazení, příjemné místo konání

Zúčastnili se