CFO Forum

Tradiční setkání finančních ředitelů CFO Forum již podevatenácté

Tradiční setkání finančních ředitelů, které se soustředí na aktuální ekonomická témata a výzvy z oblasti finanční sféry.

Společně se podíváme třeba na to, jaké jsou novinky, trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině, nebo jak (ne)racionální jsou naše rozhodnutí. Na své si přijdou také ti, které zajímá budoucnost kryptoměn či problematika zavádění eura.

Těšíme se na vás a spolu s námi i partner pro Corporate Finance ve společnosti Deloitte Marian Kováč, místopředsedkyně dozorčí rady VÚB banky Elena Kohútiková, partneři Expense Reduction Analysts Jitka Kulhánková s Tomášem Kopeckým a další odborníci.

Klíčoví vystupující letošního ročníku

Odborný garant fóra
Pavel Hoffmann
LinkedIn CFO
Dr. Max Pharmacy Chain
Pavel Hoffmann je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Celých 17 let působil v oblasti poradenství (PwC, Deloitte). V současné době je již čtvrtým rokem na pozici finančního ředitele lékárenského řetězce Dr. Max vacances scolaires DOM-TOM calendrier.

Cesta české ekonomiky z vrcholu: hladké přistání nebo turbulence?
Pavel Sobíšek
LinkedIn Chief Economist
UniCredit Bank
Působí jako hlavní ekonom UniCredit Bank pro Česko a Slovensko. Zabývá se makroekonomickými výhledy a souvislostmi mezi vývojem ekonomiky a finančních trhů. V oblasti kapitálového trhu je činný od roku 1991. Je rovněž členem věděckého grémia České bankovní asociace a předsedou Výbory pro rozpočtové prognózy, zřízeného prodle zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Praktické dopady a mýty kolem zavádění eura a máme ho vůbec chtít?
Elena Kohútiková
LinkedIn Místopředsedkyně dozorčí rady
VÚB banka
Profesionální kariéru začala v roce 1977 v SZM Dubnica nad Váhom. Od roku 1982 pracovala v Ekonomickém ústavu SAV a od roku 1990 ve Státní bance česko – slovenské, později v Národní bance Slovenska, kde strávila 16 let. Podílela se na utváření měnové politiky SR a zavedení slovenské koruny a patřila mezi hlavní osobnosti zabezpečující zavedení eura na Slovensku. Od roku 2006 začala působit ve VÚB. O tři roky později, kdy se začalo na Slovensku platit eurem, byla ve VÚB již na pozici členky představenstva a zástupkyně generálního ředitele.

Elena Kohútiková byla v období 1994 až 2006 členkou Bankovní rady NBS, přičemž posledních 6 let působila jako viceguvernérka Národní banky Slovenska.

Je nositelkou mnohých významných ocenění (např. 6x cena časopisu Forbes Top žena ve slovenském byznyse, 1. místo v žebříčku HN TOP 10 žen slovenského byznysu). V lednu 2014 ji prezident SR udělil vysoké státní vyznamenání - Řád Ľudovíta Štúra II. třídy za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti bankovnictví a hospodářství Slovenské republiky.

Jak (ne)racionální jsou naše rozhodnutí?
Marian Kováč
LinkedIn Partner pro Corporate Finance
Deloitte Česká republika
Marian Kováč je partnerem pro Corporate Finance a restrukturalizace v pražské kanceláři Deloitte. Spolu se svým týmem se podílí na prodejích nebo naopak vyhledávání a akvizici vhodných cílů pro široké spektrum klientů od průmyslových konglomerací až po individuální investory; přípravě a realizaci komplexních řešení pro klienty v přechodných finančních obtížích a optimalizaci dluhového financování klientů. Ke své práci využívá také zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako šéf restrukturalizace ve workoutu Komerční banky, v oblasti projektového financování v Citibank a může se také pochlubit podílem na přípravě prvního ratingu Slovenské republiky a první emisi dluhopisů Slovenské republiky na mezinárodních finančních trzích.

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině
Marek Romancov
LinkedIn Partner daňového a právního oddělení
Deloitte Advisory s.r.o.
Od roku 1997 se intenzivně věnuje problematice transferových cen, přičemž v rámci své praxe participoval na realizaci mnoha projektů v České republice a v CE regionu. Zaměřuje se na poskytování poradenství v oblasti daňového poradenství určeného nadnárodním společnostem, do kterého spadá daňové strukturování, repatriace příjmů a daňové optimalizační struktury.

Ve své současné pozici je zodpovědný za oblast poskytování služeb v oblasti transferových cen a daně z příjmů právnických osob.

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině
Jaroslav Beneš
LinkedIn Ředitel daňového a právního oddělení
Deloitte Advisory s.r.o.
Jaroslav Beneš pracuje na pozici ředitele v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika od roku 2014. Specializuje se na oblast technologií a inovací ve finančním řízení. Stojí za zrodem nástrojů taxCube - nástroj na zpracování DPH agendy, Maják - nástroj na průběžnou kontrolu obchodních partnerů sloužící k prevenci nevědomého zapojení do podvodu na DPH, PeoplePort - nástroj pro snadnou komunikaci mezi HR a zaměstnancem a Tax Navigator - nástroj na zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Předtím působil ve společnost O2 Czech Republic a.s., kde vybudoval nový obchodní segment virtuálních operátorů (MVNOs). Rovněž stál u zrodu prvního mobilního virtuálního operátora BLESKmobil v České republice.

Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestněprávní rovině
Michal Hanych
LinkedIn Zakladatel, advokát, daňový poradce
SimpleTax

Moderní energetika v továrně budoucnosti s podporou IIOT (Industry Internet of Things) technologií
Jitka Kulhánková
LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts
Jitka Kulhánková se stala partnerkou Expense Reduction Analysts v únoru 2014. Její doménou je business development a projekty z oblasti finančních, zejména bankovních služeb.

Převážnou část profesního života strávila ve světě korporátního bankovnictví. Pracovala v zahraničních bankovních domech jako Calyon, ING Bank, LBBW či Citibank.

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Je držitelkou titulu MBA ze španělské ESMA Barcelona.

Moderní energetika v továrně budoucnosti s podporou IIOT (Industry Internet of Things) technologií
Tomáš Kopecký
LinkedIn Partner
Expense Reduction Analysts
Tomáš Kopecký je partnerem Expense Reduction Analysts od července 2016. Jde o zkušeného odborníka se znalostí evropského trhu s energiemi. V segmentu energií podniká od roku 2008. Tomáš je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT, oboru Ekonomika a energetika. Je také majitelem a autorem několika technologických patentů a užitných vzorů týkajících se energetických úspor.

Je velkým sportovním nadšencem, věnuje se například lyžování, snowboardu, cyklistice nebo golfu. Jako držitel průkazu soukromého pilota rád létá, baví ho i řízení motorky či hra na akustickou kytaru.

Je budoucnost v kryptoměnách?
Lukáš Janda
LinkedIn CEO, Software consultant
Improvisio Software s.r.o.

Moderace
Zuzana Tvarůžková
Moderátorka a redaktorka
Česká televize

Program

13.9.2018

08.15-09.00
Registrace
09.00-09.15
Zahájení fóra
Jindřich Šídlo, Šéfreportér, Seznam.cz, a.s.
09.10-09.20
Úvodní slovo garanta
Pavel Hoffmann, CFO, Dr. Max Pharmacy Chain
09.20-09.40
Cesta české ekonomiky z vrcholu: hladké přistání nebo turbulence?
Deset let od začátku globální finanční krize opět pozorujeme v Evropě náznaky slábnutí poptávky. Některé symptomy tehdejší krize jsou znovu na scéně, v řadě ohledů je dnes situace jiná. Máme se bát? A jak si s případnými problémy ve světě poradí česká ekonomika?

Pavel Sobíšek, Chief Economist, UniCredit Bank
09.40-10.40
Panelová diskuse: Trendy i úskalí v daňové a trestně-právní rovině
Jak se mění odpovědnost finančního ředitele společnosti v rámci daňového řízení? Jaké dopady mají tyto změny na práci CFO, na úseky, které řídí a na spolupráci s daňovými poradci? Lze vůbec ještě používat termín "daňové plánování"? Co přinese směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD)? To jsou témata, o kterých také budeme mluvit a vy se budete moct ptát našich hostů.

Vladimír Hejduk, Partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Marek Romancov, Partner daňového a právního oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
Jaroslav Beneš, Ředitel daňového a právního oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
10.40-11.10
Coffee break
11.10-11.55
Moderní energetika v továrně budoucnosti s podporou IIOT (Industry Internet of Things) technologií
Optimalizace energetiky 21. století ve velkých firmách se smrskla na vyčkávání na vhodný okamžik nákupu na energetické burze, či pořádání tendru na dodavatele elektřiny nebo plynu. Moderní technologická řešení však nabízejí víc. Během této přednášky Vám ukážeme, jak se stát aktivním účastníkem energetického trhu v ČR, jak z toho čerpat výhody a jak díky tomu dosáhnout úspor v řádu desítek procent z celkových energetických nákladů firmy.

Jsou Vám známé pojmy Smart factory či Industry 4.0? Žijeme v době tzv. čtvrté průmyslové revoluce, čehož si některé progresivní firmy všimli a v souladu s principem této revoluce již začali svou transformaci na tzv. Smart Factory. Vytváří si tím obrovský konkurenční náskok oproti firmám, které s tím ještě nezačali. Hlavním technologickým prostředkem pro dosažení zlepšení je tzv. IIOT ( Industrial Internet of Things ). Jak jej využít v praxi? O tom je proces zavedení Industry 4.0.

Jitka Kulhánková, Partner, Expense Reduction Analysts
Tomáš Kopecký, Partner, Expense Reduction Analysts
11.55-12.45
Jak (ne)racionální jsou naše rozhodnutí?
Ekonomická teorie vychází z předpokladu, že účastníci trhu se chovají vždy racionálně s cílem získání největšího možného užitku, přičemž se rozhodují na základě všech dostupných informací a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. Je tomu ale opravdu tak? Umíme skutečně racionálně vyhodnotit všechny dostupné alternativy a vybrat optimální možnost? A to i v podmínkách, kdy naše smysly čelí záplavě informací a na rozhodnutí (zejména ta důležitá) máme stále méně času? Není spíše pravidlem, že místo optimálního vybereme první přijatelné řešení, kdy spoléháme na intuici? Jak naše rozhodnutí ovlivňují emoce a kdy se vlastně můžeme na intuici spolehnout? Jak vlastně můžeme zlepšit kvalitu našich rozhodnutí v profesionálním a osobním životě?

Tyto a podobné otázky zkoumají behaviorální vědy. A za posledních 30 let nashromáždily velice zajímavé poznatky o limitech našich schopností racionálně se rozhodovat. Podívejme se společně na tyto poznatky, které jsou to natolik zajímavé, že byly oceněny několika Nobelovými cenami za ekonomii.

Marian Kováč, Partner pro Corporate Finance, Deloitte Česká republika
12.45-13.45
Oběd
13.45-14.05
Je budoucnost v kryptoměnách?
Ripple, Ethereum, Litecoin nebo třeba proslavená, ale zdaleka ne nejvýkonnější měna Bitcoin... Budeme je opravdu potřebovat? Praskne bitcoinová bublina jakožto kryptoměna první generace, která zaostává po technologické stránce? Jsou oprávněné předpoklady, že do roku 2021 budou většinu transakcí tvořit stroje a palčivou otázkou bude zabezpečení těchto transakcí?

Lukáš Janda, Jednatel, CEO, Improvisio Software s.r.o.
14.05-14.50
Interview s analytičkou: Praktické dopady a mýty kolem zavádění eura a máme ho vůbec chtít?
Přijetí eura – očekávání a realita v oblasti makroekonomiky, strategie přijetí eura, reakce podnikatelské sféry a komunikace k občanům. Náklady spojené s přijetím eura – předvídatelné vs. nepředvídatelné. V některých zemích podpora eura postupně klesala. Jak to bylo a je na Slovensku? Čím se dá nahradit ztráta měnové a kurzové politiky, aby přijetí eura nevedlo ke zvýšení inflace a zvýšené zátěži pro občany? Klíčové předpoklady pro úspěšné přijetí eura. Není lepší počkat, než se eurozóna dobuduje a potom do ní vstoupit?

Elena Kohútiková, Místopředsedkyně dozorčí rady, VÚB banka
14.50-16.00
Závěr fóra a diskuse u kávy

Kontakt

Adresa

Top Vision, s.r.o.

Korespondenční adresa:
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8

Fakturační adresa:
Na Florenci 1270/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 05533481
DIČ: CZ05533481
ČÚ: 7205842/0800
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 265283.

Spojení

+420 234 718 721
Po-Pá: 8.30-17.00

info@topvision.cz

www.topvision.cz